IsSMTP(); $mail->Host = 'imap.telenet.be'; $mail->Port = 993; $mail->SMTPAuth = true; $mail->Username = 'info@fotografie-ronald.be'; $mail->Password = 'aj398126'; $mail->SMTPSecure = 'ssl'; $mail->Subject = stripslashes($subject); $mail->From = $mailfrom; $mail->FromName = $mailfrom; $mailto_array = explode(",", $mailto); for ($i = 0; $i < count($mailto_array); $i++) { if(trim($mailto_array[$i]) != "") { $mail->AddAddress($mailto_array[$i], ""); } } $mail->AddReplyTo($mailfrom); if (!ValidateEmail($mailfrom)) { $error .= "The specified email address is invalid!\n
"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "filesize", "formid", "captcha_code", "recaptcha_challenge_field", "recaptcha_response_field", "g-recaptcha-response"); $message .= $eol; $logdata = ''; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $mail->CharSet = 'ISO-8859-1'; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0) { $mail->AddAttachment($_FILES[$key]['tmp_name'], $_FILES[$key]['name']); } } } $mail->WordWrap = 80; $mail->Body = $message; if (!$mail->Send()) { die('PHPMailer error: ' . $mail->ErrorInfo); } header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Fotografie Ronald

Fotografie Ronald

 

Fauna & Flora

 

Carnaval

Halloween

 

Ninofmedia

PORTFOLIO

Huwelijk

 

Portretfotografie

Fotografie Ronald

Beleef het moment, bewaar de herinnering

OVER

Fotografie Ronald is ontstaan uit een passie voor fotografie.
Beelden op een mooie manier weergeven,
om deze als herinnering te kunnen bewaren is het doel.

Fotograaf Ronald De Neve is te boeken voor al uw fotowerk.

Prijslijst

Fotografie Ronald
Ninoofsestraat 23, 9506 Idegem
0477/39.81.95
info@fotografie-ronald.be
Gegevens
Sociale media
Oop!
The moment!
Once you miss it,
it is gone forever
Herni Cartier Bresson: